Şb. Noy 27th, 2021

Müəllif: Azadə Hüseynova

Ay Ağa

Ay Ağa Xeyirxahlığı, yaxşılığı ilə sayılıb seçilən Əiyev Ağa Qəzənfər oğluna xoş arzularla. Dayanmısan yaxşılığın fövqündə,Xeyirxahlıq kök salıbdır qəlbində.Xoş əməlin…