Zərəngiz Dəmirçi Qayalının şeirləri çox düşündürücüdür

Zərəngiz Dəmirçi Qayalının şeirləri çox düşündürücüdür

30.01.2019, 06:16 | 133 dəfə oxunulub. 12 14 16 18
Zərəngiz Dəmirçi Qayalı
Zərəngiz Dəmirçi Qayalının şeirləri çox düşündürücüdür
Cümhuriyyət


Göy üzünə al qanımla yazdığım,

Şəhidliyimin ünvanı - Cümhuriyyət!

Ana südü, Ata öyüdü kimi,

Millətimin canı, qanı - Cümhuriyyət!

*

Dilbər yurdum, Qarabağım dardadı,

Hissim, duyğum varlığımla ordadı,

Viran qalan torpağımın fəryadı,

Babaların ah-amanı - Cumhuriyyət!

*

Torpağımda qan gölünə baxın siz,

İgidlərim, at belinə qalxın siz!

Nə çay, nə göl, nə çəməndi, nə dəniz,

Murov, Şah dağlar məkanı - Cümhuriyyət!

*

Koroğludu, Xətaidi yaşlaşan,

Zirvə olan, qayalarda daşlaşan,

Bir gün qalxıb haqq yolunda savaşan,

İgidliyimin fərmanı - Cümhuriyyət!

*

Bir ümmansan, elə sanma azmısan?

Sən adımı tarixlərə yazmısan!

Ürəklərdə məhəbbəti qazmısan!

Arazboyu, Xəzəryanı - Cumhuriyyət!

*

Dünya baxdı sən ucaldan Bayrağa!

Ellər müştaq, sən qurduğun növrağa!

Hun ellərim, Qafqazlarım sadağa!

Türklüyümün ruhu, canı - Cümhuriyyət!

*

Yüz illəri, min illəri aşarsan!

İnsanlığın zirvəsində yaşarsan,

Sən ömürlük qələbəyə qoşarsan,

Zəfərlərimin sultanı - Cümhuriyyət!

*

Millətimin zəfər tacı sən oldun!

Şəhidlərimin meracı sən oldun!

Zərəngizin də əlacı sən oldun!

Tanrı eşqi, haqq məqamı - Cümhuriyyət!

Şeirim mənim

------------Mən bir qaya parçasıyam! -

Al baltanı, çap köksümü!

Sil adımı yer üzündən,

Soyumasa hirsin, hikkən

Yazıq insan,

sil əksimi göz önündən!

*

Mənim əksim ürəklərdə,

Fidanların dilədiyi diləklərdə,

Bənövşənin gözlərində,

Qaranquş sinəsindədir!

Haqqın silinməz üzündə,

Əsrin dolanbacındadır,

Şəlalələr saçındadır!

*

Qartal uçar qanadında

Nəbzim vurar!

Haqqa çatan ildırımda

Arzum yaşar!

Vulkan püskürən alovda

hisslərim var!

Ölməzlərin sərhədiyəm

Çəpərim var!

*

Şeirim yaşar, sözüm yaşar,

Ümidimdə dağ dözümü,

Dərya səbri…

Araz kimi qanım axar…

Paralanmış Azərəm mən,

Savalan tək ahım qalxar,

Duman-duman!

Yad əlindən, dad əlindən!

Aman! Aman!

Zaman-zaman

Odlanaram, bezərəm mən!

Paralanmış Azərəm mən!

*

Sönmüş vulkan - köksüm mənim,

Haça dilli, üç alovlu!

Kəpəz yanmış kösövümə

su çiləyər!

Göy-göl mənə ayna tutar,

Parıldaşar ulduz-ulduz

əksim mənim!

Cahan tutmur kədərimi,

Torpağımın kədəri min,

Acısı min, ağrısı min!

Tapammıram, bəlkə elə

Çarəsi min, qədəri min!

*

Tək çarəmdi - əzmim mənim

Tək çarəmdi - dözümüm mənim!

Tək çarəmdi - sözüm mənim!

*

Gözlərimdə gülən eşqim,

Arzum mənim, sınma heç vaxt!

Eşqim mənim, şeirim mənim -

Haqq verən haqq!

Bəssən mənə!

Bunu bil ki,

Minillik nəfəssən mənə!

Arzum mənim, sınma heç vaxt!

Haqq verən haqq!!!Aşıq Camoya

------------Aşıq Camoy, bağrına bas, sazını,

Canı-dillə, üç, beş, yeddi söz danış!

Molla Pənah, Səməd Vurğun elində,

Söz sapına inciləri düz, danış!

*

Tarixini ara, min dastan söylə,

İncə qımış, incilər xırıd eylə,

“Ucu tər cığalı” bir siyah telə,

Xəlvət baxıb, Kərəm kimi yan, alış!

*

Nuhun gəmisindən, bəni-adəmdən,

Xan Əslidən, Abbas-Gülgəz, Kərəmdən,

Soraq verdin, qanlar axdı didəmdən,

Bir insan qaldımı, yada salmamış?

*

Könlüm sorağını uzaqdan aldı,

Dedilər aşığın ləhcəsi baldı,

Heyran oldum sənə, əhsən, halaldı!

Heyf ki, çoxları bələd olmamış!

*

Zərəngiz yazacaq ərzi-halını,

Saz ilə, söz ilə qeylü-qalını,

Eşqinlə nurlandır dədə yolunu,

Haqdan yanan ocaq nakam qalmamış!

Beşikdən tabutacan…

------------------

(Ramiz Rövşənə)Səndən mənə qalan sözlər…,

Tezcə tarix olan sözlər…,

Filan, filan, filan sözlər…

Beşikdən tabutacanmış?

*

Göyün o üzündə nə var?

Ərəsət düzündə nə var?

Tanrımın gözündə nə var?

Beşikdən tabutacanmış?

*

Haqq hasarı qurar özü,

Haqq açarı arar yüzü,

Haqqa sarı durar üzü,

Beşikdən tabutacanmış?

*

Ürəyindən haqqı arar,

Əli dolu haqqa varar,

Zərəngiz məqamın sorar,

Beşikdən tabutacanmış?

Zərəngiz Dəmrçi Qayalı

Xəbəri dərc etdi: Taleh Hüseynov
Rəy yazın